Gemeente Hove

Zitting van maandag 21 juni 2021

Om 13:37

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

CBS - Notulen 14 juni 2021

Korte omschrijving

CBS - Notulen 14 juni 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

OMV_Elzenstraat 33

Korte omschrijving

OMV_Elzenstraat 33

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het verbouwen en samenvoegen van 2 woningen.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen en samenvoegen van 2 woningen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het heraanleggen van de buitenaanleg voor het gebouw met 4 parkeerplaatsen, groenaanplanting, zone voor fietsen, 2 parkeerplaatsen links naast het gebouw en het inrichten van 5 parkeerplaatsen in het gebouw, herschilderen van de gevel en het plaatsen van een publiciteitsbord op de gevel, plaatsen van een publiciteitspaal in de bouwvrijestrook voor het gebouw, bestemmingswijziging van de verdieping gekadastreerd als 2 appartementen tot kantoor bij het handelspand op het gelijkvloers.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het heraanleggen van de buitenaanleg voor het gebouw met 4 parkeerplaatsen, groenaanplanting, zone voor fietsen, 2 parkeerplaatsen links naast het gebouw en het inrichten van 5 parkeerplaatsen in het gebouw, herschilderen van de gevel en het plaatsen van een publiciteitsbord op de gevel, plaatsen van een publiciteitspaal in de bouwvrijestrook voor het gebouw, bestemmingswijziging van de verdieping gekadastreerd als 2 appartementen tot kantoor bij het handelspand op het gelijkvloers.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het plaatsen van een werfkeet in de tuin.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een werfkeet in de tuin.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het verbouwen van de bestaande gebouwen op een woonerf.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af het verbouwen van de bestaande gebouwen op een woonerf.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het slopen van de uitbouw van de woning.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het slopen van de uitbouw van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd gunstig advies te verlenen aan de deputatie inzake een omgevingsaanvraag voor het bouwen van een tuinhuis met berging.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies aan de deputatie inzake een omgevingsaanvraag voor het bouwen van tuinhuis met berging.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning af te leveren voor het rooien van een olm.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het rooien van een olm.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning af te leveren voor het rooien van 3 sparren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het rooien van 3 sparren.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning af te leveren voor het rooien van een berk.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het rooien van een berk.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan - aanvang opmaak conceptnota en opstart plan MER

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Zomer- en winterbebloeming 2021 - 2023 - gunning

Korte omschrijving

De basisopdracht "Zomer- en winterbebloeming 2021-2023" wordt gegund.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Bestelling SDG-magazine 2021

Korte omschrijving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de bestelling van het SDG-magazine in het kader van de Week van de Duurzame Gemeente 2021 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Donatie 11.11.11 2020

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Huisstijl: bestickering wagen- en machinepark

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het bestickeren van het wagen- en machinepark in de nieuwe huisstijl aan de firma Stapps Creations aan de voorwaarden in hun offerte van 11 juni 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

GSM-abonnement dienst burgerzaken

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen besliste tot afsluiten van een gsm abonnement

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Vreemdelingenregister - ambtelijke schrapping

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Aankoop softwarepakket 'subsidiemanager'

Korte omschrijving

Goedkeuring aankoop softwarepakket 'subsidiemanager'.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Besluiten algemeen directeur - mei 2021

Korte omschrijving

Kennisname van de besluiten algemeen directeur op het vlak van personeelsaangelegenheden in het kader van het dagelijks personeelsbeheer tijdens de maand mei 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Cel omgeving, milieu - aanstelling vrijwilligers, zwerfkatten vangactie

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanstelling goed van vrijwilligers voor de zwerfkatten vangactie.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Cel vrije tijd, sport - aanstelling monitor zomervakantie juli 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring voor de aanstelling van monitoren, DIENST, tijdens de VAKANTIE.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Cel vrije tijd - aanstelling animator crea cultuurkamp augustus 2021

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Cel vrije tijd aanstelling lesgever zomerschool juli en augustus 2021

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Cel vrije tijd, aanstelling leerkracht zomerschool juli en augustus 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring voor de aanstelling van leerkrachten zomerschool tijdens de maanden juli en augustus 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Cel vrije tijd speelpleinwerking aanstelling hoofdanimator speelpleinwerking juli 2021

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Cel vrije tijd speelpleinwerking wijziging aanstelling jobstudenten juli en augustus 2021

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

TUD - invulling personeelsorganogram - aanstelling halftijds technisch medewerker ongeschoold E1-E3 - schoonmaak

Korte omschrijving

Invulling personeelsorganogram - aanstelling halftijdse contractuele technisch medewerker ongeschoold E1-E3 - schoonmaak (contract onbepaalde duur).

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

TUD - invulling personeelsorganogram - aanstelling halftijds technisch medewerker ongeschoold E1-E3 - schoonmaak

Korte omschrijving

Invulling personeelsorganogram - aanstelling halftijdse contractuele technisch medewerker ongeschoold E1-E3 - schoonmaak (contract onbepaalde duur)

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

TUD - invulling personeelsorganogram - aanstelling voltijds technisch medewerker geschoold D1-D3 - groen

Korte omschrijving

Invulling personeelsorganogram - aanstelling technisch medewerker geschoold D1-D3 - groen (contract onbepaalde duur)

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

TUD - invulling personeelsorganogram - aanleg wervingsreserve voor de functie van technisch medewerker geschoold D1-D3 - groen

Korte omschrijving

Invulling personeelsorganogram - vaststelling wervingsreserve technisch medewerker geschoold D1-D3 - groen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

TUD - invulling personeelsorganogram - tijdelijke contractuele aanstelling technisch medewerker geschoold - groen D1-D3 (contract bepaalde duur)

Korte omschrijving

Invulling personeelsorganogram - tijdelijke aanstelling voltijds contractueel technisch medewerker geschoold D1-D3 - groen (contract bepaalde duur)

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

TUD - invulling personeelsorganogram - regularisatie aanstelling technisch medewerker geschoold D1-D3 - groen

Korte omschrijving

Invulling personeelsorganogram - regularisatie contractuele aanstelling technisch medewerker geschoold D1-D3 - groen (contract onbepaalde duur).

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - schooljaar 2019-2020, regularisatie aanstelling

Korte omschrijving

Het CBS keurde de regularisatie goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 2020-2021, tijdelijke aanstelling

Korte omschrijving

Het CBS keurde de tijdelijke aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

 

Bestelbons

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021