Gemeente Hove

Zitting van maandag 5 februari 2024

Om 13:36

In Raadzaal gemeentehuis, Geelhandlaan 1 - 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor aanbouwen van een zonneobservatorium.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor uitbreiden en verbouwen van de woning, aanleggen van een zwemvijver.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen brengt voorwaardelijk gunstig advies uit bij een principevraag inzake bouwmogelijkheden.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating tot het uitreiken van een bestuurderspas.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het beroepschrift in kader van leegstand niet.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling voor leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling van de leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling voor leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling voor leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling voor leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen vrijstelling voor leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen vrijstelling voor belasting op het tweede verblijf.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaten 5 voor de optimalisatie van de F1 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de af te sluiten overeenkomst betreffende ongediertebestrijding.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het kohier voor de belasting op de blauwe zone uitvoerbaar.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college stelt het kohier vast in het kader van de belasting op tapperijen.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier voor de activeringsheffing 2023 vast.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbons goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de kerkraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het plaatsen van een grafzerk.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

De huur van een podium voor Hove feest op zondag 7 juli 2024 werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt in omtrent de wijzigingen van de GAS-wetgeving en de aanpassing van het uniform politeireglement.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Aanstelling van een voltijdse beleidsmedewerker A1a-A3a (contract onbepaalde duur), wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbrengen van een kantmelding in de notulen.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het ontslag ingevolge pensionering wordt aanvaard.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Er werden vrijetijdswerkers aangesteld bij de dienst Vrije tijd tijdens de schoolvakanties in 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelt een stagiaire aan.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Een bestelling werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 05 februari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor de bestuurskrachtanalyse toe.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2024