Gemeente Hove

Zitting van maandag 28 juni 2021

Om 13:35

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

CBS - Notulen 21 juni 2021 - goedkeuring

Korte omschrijving

CBS - Notulen 21 juni 2021 - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Agenda en verslagen adviesraden

Korte omschrijving

Agenda en verslagen adviesraden

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het bouwen van een  poolhouse, aanleggen van een zwembad en heraanleggen van de tuin.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het bouwen van een poolhouse, aanleggen van een zwembad en heraanleggen van de tuin.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het bouwen van een poolhouse en aanleggen van een terras aan een bestaand zwembad.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een poolhouse en aanleggen van een terras aan een bestaand zwembad.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het aanleggen van een zwemvijver

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het aanleggen van een zwemvijver.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke vergunning af te leveren voor het isoleren van de voor- en de zijgevel

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het isoleren van de voor- en de zijgevel.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor de bijstelling van de verkaveling.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor de bijstelling van de verkaveling.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

goedkeuring voor toekenning van een huisnummer

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt een huisnummering goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het bouwen van een woning.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de rechtzetting van de materiële vergissing.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de rechtzetting van de materiële vergissing.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Premieaanvraag zonneboiler - Erik Pirard

Korte omschrijving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de premieaanvraag voor zonne-energie van meneer Erik Pirard goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Bestelbons

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Brief Remmicom verhoging kostprijs Meeting.net

Korte omschrijving

Het schepencollege neemt kennis van het schrijven van de firma Remmicom betreffende de prijsaanpassing van het softwarepakket Meeting.net.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Verslag M-team

Korte omschrijving

Agenda en verslagen adviesraden

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Aankoop kunstwerk-zitbanken dorpscentrum

Korte omschrijving

Aankoop kunstwerk-zitbanken dorpscentrum

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

TUD - selectieprocedure technisch medewerker geschoold D1-D3 - patrimonium

Korte omschrijving

Kennisname resultaat selectieprocedure technisch medewerker geschoold D1-D3 - patrimonium

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

TUD - vaststelling datum indiensttreding halftijdse contractuele technisch medewerker ongeschoold - schoonmaak E1-E3

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelt de datum van indiensttreding.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Financiën - invulling personeelsorganogram - aanstelling voltijds contractuele boekhouder B1-B3 (contract onbepaalde duur)

Korte omschrijving

Invulling personeelsorganogram - aanstelling voltijdse contractuele boekhouder B1-B3 (contract onbepaalde duur).

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Financiën - invulling personeelsorganogram - aanleg wervingsreserve voor de functie van boekhouder B1-B3

Korte omschrijving

Invulling personeelsorganogram - aanleg wervingsreserve voor de functie van boekhouder B1-B3.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel vrije tijd - aanvaarding ontslag voltijds contractueel deskundige vrije tijd sport B1-B3 (contract onbepaalde duur)

Korte omschrijving

Aanvaarding ontslag deskundige vrije tijd - sport B1-B3.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel vrije tijd, sport - aanstelling monitor juli 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring voor de aanstelling van monitoren, DIENST, tijdens de VAKANTIE.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Aanstelling jobstudent callcenter

Korte omschrijving

Aanstelling jobstudent callcenter voor de periode van 12 juli t.e.m. 30 juli 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel vrije tijd - vaststelling kader en afspraken selectieprocedure deskundige vrije tijd - sport B1-B3 (contract bepaalde duur)

Korte omschrijving

Vaststelling kader en afspraken selectieprocedure deskundige vrije tijd - sport B1-B3 (contract bepaalde duur)

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - schooljaar 2021-2022, Vaste benoeming van een leerkracht in het ambt van leerkracht HG SAA Textiele kunst voor 12/20 uren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de vaste benoeming goed van een leerkracht in het ambt van leerkracht HG SAA Textiele kunst voor 12/20 uren.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - schooljaar 2021-2022, Vaste benoeming in het ambt van administratief medewerker voor 16/38 uren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de vaste benoeming goed van een administratief medewerker voor 16/38 uren.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - schooljaar 2021-2022, Vaste benoeming van een leerkracht in het ambt van leerkracht HG SAA Schilderkunst voor 1/20 uren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de vaste benoeming goed van een leerkracht HG SAA Schilderkunst voor 1/20 uren.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - schooljaar 2021, vaste benoeming van leerkracht in het ambt van leerkracht HG SAA Projectatelier voor 4/20 uren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de vaste benoeming goed van een leerkracht HG SAA Projectatelier voor 4/20 uren.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, Verlofstelsel TAO (Tijdelijke Andere Opdracht), van een vastbenoemd leerkracht HG SAA Keramiek voor 20/20 lesuren.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring aan het verlofstelsel TAO (Tijdelijk Andere Opdracht) van een leerkracht HG SAA Keramiek voor 20/20 lesuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Tijdelijke aanstelling doorlopende duur vanaf schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

Het CBS keurde de TADD goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Tijdelijke aanstelling doorlopende duur vanaf schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

Het CBS keurde de TADD goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Tijdelijke aanstelling doorlopende duur vanaf schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

Het CBS keurde de TADD goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 2020-2021, vaste benoeming in het ambt van leermeester niet-confessionele zedenleer voor 14/24 lestijden

Korte omschrijving

Het CBS keurde de vaste benoeming goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 2020-2021, vaste benoeming in het ambt van zorgcoördinator voor 4/36 uren

Korte omschrijving

Het CBS keurde de vaste benoeming goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 2020-2021, vaste benoeming in het ambt van administratief medewerker voor 6/36 uren

Korte omschrijving

Het CBS keurde de vaste benoeming goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, wijziging prijs kantoormateriaal schooljaar 21-22

Korte omschrijving

Het CBS keurde de wijziging goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 20-21, extra kosten bus

Korte omschrijving

Het CBS keurde de kosten voor de busrit goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

 

beheersovereenkomst met Kempens landschap uitwerken voor het gemeentehuis en het park

Korte omschrijving

Opmaak van beheersovereenkomst met Kempens landschap voor de site gemeentehuis en park

 

 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021