Gemeente Hove

Zitting van maandag 5 juli 2021

Om 13:33

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

CBS - Notulen 28 juni 2021 - goedkeuring

Korte omschrijving

CBS - Notulen 28 juni 2021 - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

OMV - lijst meldingen

Korte omschrijving

OMV- lijst meldingen

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het plaatsen van publiciteit aan de voorgevel.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van publiciteit aan de voorgevel.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren tot regularisatie van een raamopening en het inrichten van parkeerplaatsen in de voortuin.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor de regularisatie van een raamopening en het inrichten van parkeerplaatsen in de voortuin.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het slopen van de garage en het verhoogde terras.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het slopen van de garage en het verhoogde terras.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het uitbreiden van de woning.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het uitbreiden van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het verbouwen van een tuinhuis naar poolhouse met berging en aanleggen van een zwembad.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het verbouwen van een tuinhuis naar poolhouse met berging en aanleggen van een zwembad.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

goedkeuring voor schrapping van een huisnummer

Korte omschrijving

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een huisnummer te schrappen

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning af te leveren voor het rooien van een witte berk.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het rooien van een witte berk.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Terugbetaling waarborgsom omgevingsvergunning nr. 2018/78  - goedkeuring.

Korte omschrijving

De waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, zal terugbetaald worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Terugbetaling waarborgsom omgevingsvergunning nr. 2019/108  - goedkeuring.

Korte omschrijving

De waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, zal terugbetaald worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Terugbetaling waarborgsom omgevingsvergunning nr. 2020/134  - goedkeuring.

Korte omschrijving

De waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, zal terugbetaald worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Terugbetaling waarborgsom stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/14  - goedkeuring

Korte omschrijving

De waarborgsom, die uit hoofde van deze vergunning werd gestort, zal terugbetaald worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Quick Win Lege Veldkantvoetweg

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Ontheffing Cyclomedia tijdens beeldopnames.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen ontheft Cyclomedia van verkeersregels en verkeerstekens tijdens de opname van beelden.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

basisafspraken  m.b.t. de autovrije  zondag

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen besloot deel te nemen aan de autovrije zondag op 19 september 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Gedicht 750 jaar Hove: wedstrijd winnaars

Korte omschrijving

750 jaar Hove - gedichtenwedstrijd winnaars

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Actie IGEAN: huur herbruikbare bekers + ontzorgingscyclus

Korte omschrijving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de raamovereenkomst van IGEAN betreffende de huur en ontzorgcyclus van herbruikbare bekers goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Bestelbons

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Activeringsheffing 2020 - materiële missing

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Kerkfabriek Sint-Laurentius - verslag kerkraad 18/05/2021

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Kerkfabriek Sint-Jozef - verslag kerkraad 11/05/2021

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

TUD - hitteplan zomer 2021

Korte omschrijving

Goedkeuring hitteplan technische uitvoeringsdiensten - zomer 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

TUD - invulling personeelsorganogram - aanstelling meewerkend hoofd schoonmaak D4-D5 (contract onbepaalde duur)

Korte omschrijving

Invulling personeelsorganogram - aanstelling voltijds contractueel meewerkend hoofd schoonmaak D4-D5 (contract onbepaalde duur)

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

VEILIGHEID - invulling personeelsorganogram - aanstelling voltijdse contractuele gemeenschapswacht-vaststeller C1-C3 (contract onbepaalde duur)

Korte omschrijving

Invulling personeelsorganogram - aanstelling voltijds contractueel gemeenschapswacht-vaststeller C1-C3 (contract onbepaalde duur).

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Goedkeuring van  de collectieve sluitingsdagen van de bko voor het schooljaar 2021-2022.

Korte omschrijving

Aan het college wordt gevraagd om de collectieve sluitingsdagen van de bko voor het schooljaar 2021-2022 goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, Verlofstelsel Tijdelijk andere opdracht, TAO voor 4/22 lesuren, vastbenoemd leerkracht MG Beeldatelier voor 4/22 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring aan het verlofstelsel Tijdelijk andere opdracht, TAO voor 4/22 lesuren,van een vastbenoemd leerkracht MG Beeldatelier voor 4/22 lesuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, Verlofstelsel Tijdelijk andere opdracht, TAO voor 4/20 lesuren, van een vastbenoemd leerkracht HG SAA Tekenkunst voor 12/20 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring aan het verlofstelsel Tijdelijk andere opdracht, TAO voor 4/20 lesuren van een vastbenoemd leerkracht HG SAA Tekenkunst voor 12/20 lesuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, Verlofstelsel Tijdelijk andere opdracht, TAO voor 8/20 lesuren, van een vastbenoemd leerkracht HG SAA Keramiek voor 12/20 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring aan het verlofstelsel Tijdelijk andere opdracht, TAO voor 8/20 lesuren van een vastbenoemd leerkracht HG SAA Keramiek voor 12/20 lesuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht HG SAA Schilderkunst voor 8/20 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht HG SAA Schilderkunst aan voor 8/20 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een ICT-coördinator voor 1/22 uren (werkingsbudget)

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een ICT-coördinator aan voor 1/22 uren (werkingsbudget), en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht LG Beeldatelier voor 4/22 lesuren (werkingsbudget)

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht LG Beeldatelier aan voor 4/22 lesuren (werkingsbudget), en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkacht voor 1/22 lesuren aanvangsbegeleiding

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht voor 1/22 lesuren aanvangsbegeleiding, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht MG Digitaal beeldatelier voor 2/22 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht MG Digitaal beeldatelier aan voor 2/22 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van Eline Van Riet als leerkracht LG Beeldatelier voor 4/22 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht LG Beeldatelier aan voor 4/22 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht HG SAA Keramiek voor 4/20 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht HG SAA Keramiek aan voor 4/20 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht HG SAA Fotografie voor 8/20 lesuren (pedagogische coördinatie)

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht HG SAA Fotografie aan voor 8/20 lesuren (pedagogische coördinatie), en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht HG SAA Keramiek voor 12/20 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht HG SAA Keramiek aan voor 12/20 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht HG SAA Keramiek voor 4/20 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht HG SAA Keramiek aan voor 4/20 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht HG SAA Tekenkunst voor 4/20 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht HG SAA Tekenkunst aan voor 4/20 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht HG SAA Keramiek voor 8/20 lesuren.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht HG SAA Keramiek aan voor 8/20 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/07/2021