Gemeente Hove

Zitting van maandag 9 augustus 2021

Om 13:52

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

CBS - Notulen 26 juli 2021 - goedkeuring

Korte omschrijving

CBS - Notulen 26 juli 2021 - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het aanleggen van een zwembad.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het aanleggen van een zwembad.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het verbouwen van de woning, bouwen van een garage/poolhouse, aanleggen van een zwembad.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een (voorwaardelijke) omgevingsvergunning af voor het verbouwen van de woning, bouwen van een garage/poolhouse, aanleggen van een zwembad.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het uitbreiden van de woning.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een (voorwaardelijke) omgevingsvergunning af voor het uitbreiden van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het renoveren van de bestaande schuur.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het renoveren van de bestaande schuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning af te leveren voor het rooien van 2 kastanjeebomen, 1 spar en 1 ceder.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het rooien van 2 kastanjebomen, 1 spar en 1 ceder.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

goedkeuring voor toekenning van huisnummers

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de huisnummering goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Terugbetaling waarborgsom stedenbouwkundige vergunning nr. 2017/35  - goedkeuring

Korte omschrijving

De waarborgsom, die uit hoofde van deze vergunning werd gestort, zal terugbetaald worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Aankoop lichte vrachtwagen CNG

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat wordt ingetekend op de aanbesteding van de Vlaamse Overheid voor de aankoop van een lichte vrachtwagen voor de groendienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

AO d.d. 21 mei 2020 - weigering

Korte omschrijving

AO d.d. 21 mei 2020 - weigering

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Met oog op het verhogen van de veiligheid voor de zwakke weggebruikers en het verlagen van de snelheid werd een gezamenlijk voorstel uitgewerkt met de gemeente Kontich.

Korte omschrijving

Met oog op het verhogen van de veiligheid voor de zwakke weggebruikers en het verlagen van de snelheid werd een gezamenlijk voorstel uitgewerkt met de gemeente Kontich. er werd een voorstel uitgewerkt met geschrankt parkeren in de Vredestraat.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

P. Vanostayenlaan- fietsveilig- dubbelrichting deel tussen Fazantenlaan en Diepestraat.

Korte omschrijving

In het kader van de verbetering van de veiligheid van de fietsers en voetgangers op schoolroutes en aan openbare gebouwen worden enkele ingrepen voorgesteld op de P. Van Ostayenlaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Lege Veldkantwijk - aankoop signalisatieborden

Korte omschrijving

Lege Veldkantwijk - aankoop signalisatieborden

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Leegstandsregister - Beroepschrift - 2021/28

Korte omschrijving

Leegstandsregister - Beroepschrift - 2021/28

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Leegstandsregister - Beroepschrift - 2021/41

Korte omschrijving

Leegstandsregister - Beroepschrift - 2021/41

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Leegstandsregister - Beroepschrift - 2021/44

Korte omschrijving

Leegstandsregister - Beroepschrift - 2021/44

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Leegstandsregister - Beroepschrift - 2021/36

Korte omschrijving

Leegstandsregister - Beroepschrift - 2021/36

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Leegstandsregister - Beroepschrift - 2021/50

Korte omschrijving

Leegstandsregister - Beroepschrift - 2021/50

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Besluit leegstandregister 2021/28

Korte omschrijving

Het besluit van 26/07/2021 m.b.t. leegstandregister 2021/28 werd ingetrokken.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Activeringsheffing 2020 - bezwaar

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Centraal kerkbestuur- verslag 12/07/2021

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Bestelbons

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Verlenging concessie

Korte omschrijving

verlenging concessie begraafplaats

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Bevolkingsregister - ambtelijke schrapping -

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Bevolkingsregister - ambtelijke schrapping -

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Software werken op afspraak: aanvulling collegebesluit 12 oktober 2020

Korte omschrijving

Het schepencollege keurt de prijszetting voor de software op afspraken goed en hecht goedkeuring aan de toevoeging van het premium service-contract met Qmatic.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Vakantieaanbod herfst 2021

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Oudejaarsnachtbus 2021-2022

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Besluiten algemeen directeur - juli 2021

Korte omschrijving

Kennisname van de besluiten algemeen directeur op het vlak van personeelsaangelegenheden in het kader van het dagelijks personeelsbeheer tijdens de maand juli 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - Uitbetaling halfjaarlijkse vergoedingen fiets, januari-juni 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de uitbetaling goed van de fietsvergoeding woon-werkverkeer van het personeel van de gemeentelijke kunstacademie.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS - Uitbetaling halfjaarlijkse vergoedingen fiets, januari-juni 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de uitbetaling goed van de fietsvergoeding woon-werkverkeer van het personeel van de gemeentelijke basisschool A. Rodenbach.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS - Uitbetaling halfjaarlijkse vergoedingen dienstreizen, januari-juni 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de uitbetaling goed van de vergoeding dienstreizen van het personeel van de gemeentelijke basisschool A. Rodenbach.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2020-2021, gedeeltelijke wijziging tijdelijke aanstelling van een leerkracht MG Beeldatelier voor 4/22 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring voor de gedeeltelijke wijziging in aanstelling van een leerkracht leerkracht MG Beeldatelier voor 4/22 lesuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, mutatie vastbenoemde uren van een leerkracht MG beeldatelier voor 4/22 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de mutatie van vastbenoemde uren goed van een leerkracht MG beeldatelier voor 4/22 lesuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht MG beeldatelier voor 4/22 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht MG beeldatelier aan voor 4/22 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht MG Digitaal beeldatelier voor 2/22 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht MG Digitaal beeldatelier aan voor 2/22 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 09 augustus 2021

 

Personeelsdossier - bespreking

Korte omschrijving

Bespreking personeelsdossier

 

 

 

Publicatiedatum: 10/08/2021