Gemeente Hove

Zitting van woensdag 27 december 2023

Om 09:10

In Raadzaal OCMW, Esdoorn 4A - 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor rooien van een conifeer.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de waarborgsom, die uit hoofde van deze omgevingsvergunning werd gestort, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht Opmaken van evacuatieplannen + interventieplannen Rodenbachschool kleuter & lagere school .

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het plaatsen van ondergrondse leidingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Fluvius tot het plaatsen van ondergrondse leidingen (openbare verlichting) in de Groenstraat voor de verdere uitbouw van de openbare verlichting.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de belangrijkste verwachtingen goed m.b.t. het "project Kievitslaan" in samenwerking met Wooncoop.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen brengt advies uit bij een beroepsprocedure tegen een afgeleverde omgevingsvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling voor leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester keurt de betaling van het aanslagbiljet voor kilometerheffing goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van een bladblazer goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de instap in de raamovereenkomst 'Persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskledij' via aankoopcentrale Creat bij Prosafco goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gunt verlenging 2 van de opdracht  huren huisvuilcontainers lokaal bestuur en AGB Hove.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

De opdracht “Reinigen ruiten gebouwen Lokaal Bestuur en AGB Hove 2022 (- 2025) - Verlenging 2 (Reinigen ruiten 2024)” wordt gegund aan dezelfde aannemer.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college gunt verlening 1 van de opdracht Aankoop materialen OW 2023 - perceel 1: Zand en stenen aan dezelfde leverancier.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de kerkraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbons goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vorderingen die oninbaar werden geboekt.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college gaat akkoord met het kader voor het gebruik van de tenten door het lokaal bestuur of adviesraden.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de planning van de activiteiten vanuit het lokaal bestuur goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ingediende planningen van de diensten voor 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen delegeert de aanstelling van medewerkers via interimcontract aan de algemeen directeur.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bepaling van de datum van indiensttreding en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten aan de algemeen directeur.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2023 i.v.m. plan MER - GRB wordt ingetrokken omwille van een materiële fout in het besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda's en verslagen van de adviesraden.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een grafconcessie voor 2 personen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen voert een ambtelijke schrapping door.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen voert een ambtelijke schrapping door.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

De samenstelling van een selectiecommissie werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Aanstelling werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Aanstelling werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023