Gemeente Hove

Zitting van maandag 29 januari 2024

Om 15:07

In Raadzaal gemeentehuis, Geelhandlaan 1 - 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor regulariseren van aanpassingen aan de woning en regulariseren van het plaatsen van een zwembad en verhardingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor de afbraak van een klein volume van de bestaande woning, de uitbreiding van de eerste verdieping met een extra kamer en de regularisatie van het hellend dak van het hoofdvolume.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Reden: Advies omgevingsambtenaar ontbreekt

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord tot intrekking van het genomen besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het beroepschrift in kader van leegstand niet.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het beroepschrift in kader van leegstand niet.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling van de leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling van de leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling van de leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling voor leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Stand van zaken Olioboxen

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college keurt de nota betreffende de stand van zaken Parkhove goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbons goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college stelt het kohier vervoer van personen met een politievoertuig (combitaks) vast.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen corrigeert de bijlage bij het kohier met betrekking tot de belasting op leegstaande woningen en gebouwen.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen voert een ambtelijke schrapping door.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitstappen in de zomer van 2024 voor het speelplein goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt het busvervoer voor de uitstappen in de zomer van 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

De opening van het zonnestelselpad met bijhorende receptie werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ingediende planning voor 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda's en verslagen van de adviesraden.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbrengen van een kantmelding in de notulen.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelt de dagorde van het syndicaal onderhandelings- en overlegcomité van vrijdag 9 februari 2024 vast.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

De vacantverklaring, aanleg wervingsreserve en kader en afspraken van de selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker technische uitvoeringsdiensten, werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelt tijdelijk een technisch medewerker aan.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelt tijdelijk een technisch medewerker aan.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelt tijdelijk een technisch medewerker aan.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelt een stagiaire aan op de BKO aan.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de tijdelijke aanstelling van een begeleider buitenschoolse kinderopvang.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt een vaste benoeming goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt een vaste benoeming goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt een vaste benoeming goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt een vaste benoeming goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024