Gemeente Hove

Zitting van maandag 13 september 2021

Om 13:45

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

CBS - Notulen 6 september 2021 - goedkeuring

Korte omschrijving

CBS - Notulen 6 september 2021 - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om standpunt in te nemen over de toepassing van een rooilijnplan ter hoogte van de Boechoutsesteenweg 113.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt in omtrent de toepassing van het rooilijnplan Boechoutsesteenweg.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het wijzigen van de functie van het gelijkvloers van kantoor naar viswinkel en wijzigen van de functie van het eerste verdiep van appartement naar bureau-personeelsruimte.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het wijzigen van de functie van het gelijkvloers van kantoor naar viswinkel en wijzigen van de functie van het eerste verdiep van appartement naar bureau-personeelsruimte.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van een omgevingsvergunning afgeleverd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een omgevingsvergunning afgeleverd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt goedkeuring gevraagd voor het hangen van kunstzinnige banners tegen de afsluiting van de site technische dienst langs de Paul Van Ostaijenlaan 7.

Korte omschrijving

Het college geeft toestemming tot het hangen van banners met afbeeldingen van kunstwerken van leerlingen van de kunstacademie tegen de afsluiting langs de stoep ter hoogte van Paul Van Ostaijenlaan 7.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Wegen en Verkeer - plaatsen ondergrondse leidingen elektriciteit - Mechelsesteenweg 107 - toelating

Korte omschrijving

Toelating wordt gegeven aan Wegen en Verkeer tot het plaatsen van ondergrondse leidingen op de Mechelsesteenweg ter hoogte van huis nr. 107.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Bodemonderzoek Sint Laureysplein 7

Korte omschrijving

Bodemonderzoek Sint Laureysplein 7

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Lint - Aanpassing meerjarenplan 2021

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Lint - budgetwijzing 2021

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Kerkfabriek Sint-Laurentius - budget 2022

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Kerkfabriek Sint-Jozef - budget 2022

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Bestelbons

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Aanvraag rustpensioen gewezen burgemeester en huidig schepen miv 1 januari 2022

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Reden: artikel 50 DLB - meerderheid van de leden niet aanwezig om te beslissen

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Cel vrije tijd, sport - aanstelling vrijwilliger lessenreeksen dynamic tennis - 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanstelling goed van een vrijwilliger lessenreeksen dynamic tennis - 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Cel vrije tijd, sport - aanstelling verenigingswerker lessenreeks seniorenbadminton - 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanstelling goed van een verenigingswerker lessenreeks seniorenbadminton - 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Tijdelijke contractuele aanstelling van een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1-C2 , in vervanging en voor de duur van de progressieve werkhervatting van een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde tijdelijk een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1-C2 aan in vervanging en voor de duur van de progressieve werkhervatting van een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Tijdelijke contractuele aanstelling van een begeleider buitenschoolse kinderopvang voor 4.00/38.00, in vervanging en voor de duur van de progressieve halftijdse werkhervatting van een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde tijdelijk een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2 aan in vervanging en voor de duur van de progressieve halftijdse werkhervatting van een begeleider buitenschoolse kinderopvang c1 - C2.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Tijdelijke contractuele aanstelling van een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1-C2 , in vervanging en voor de duur van de progressieve halftijdse werkhervatting van een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde tijdelijk een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2 aan in vervanging en voor de duur van de progressieve halftijdse werkhervatting van een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Tijdelijke contractuele aanstelling van een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2 , in vervanging van de progressieve werkhervatting van een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde tijdelijk een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2 aan in vervanging en voor de duur van de progressieve werkhervatting van een begeleider buitenschoolse kinderopvang C1 - C2

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht LG Beeldatelier voor 2/22 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht LG Beeldatelier aan voor 2/22 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht LG Beeldatelier voor 1/22 lesuren (pedagogische coördinatie)

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht LG Beeldatelier aan voor 1/22 lesuren (pedagogische coördinatie), en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van een leerkracht HG SAA Fotografie voor 1/20 lesuren (pedagogische coördinatie)

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht HG SAA Fotografie aan voor 1/20 lesuren (pedagogische coördinatie), en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, Verlofstelsel Tijdelijk andere opdracht, TAO voor 4/20 lesuren, van een vastbenoemd leerkracht HG SAA Keramiek voor 12/20 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring aan het verlofstelsel Tijdelijk andere opdracht, TAO voor 4/20 lesuren van een vastbenoemd leerkracht HG SAA Keramiek voor 12/20 lesuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Cel Onderwijs, DKO - 2021-2022, tijdelijke aanstelling van leerkracht HG SAA Tekenkunst voor 4/20 lesuren

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een leerkracht HG SAA Tekenkunst aan voor 4/20 lesuren, en dit met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Validatie dienstcharters flex- en thuiswerk

Korte omschrijving

Validatie dienstcharters flex- en thuiswerk.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

MJP 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1e semester

Korte omschrijving

De gemeeenteraad dient kennis te nemen van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Igean DV - zelfstandige groepering

Korte omschrijving

Het bestuur legt de beslissing omtrent de zelfstandige groepering IGEAN voor aan de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Uniform gemeentelijk politiereglement PZ HEKLA

Korte omschrijving

De gemeenteraad dient het uniform gemeentelijk politiereglement goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 13 september 2021

 

Gemeenteraad - Agendapunten zitting 28 september - voordracht

Korte omschrijving

Gemeenteraad - Agendapunten zitting 28 september - voordracht

 

 

 

Publicatiedatum: 14/09/2021