Gemeente Hove

Zitting van maandag 22 januari 2024

Om 13:42

In Raadzaal OCMW, Esdoorn 4A - 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van een waarborg betaald bij een kapvergunning goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor verbouwen van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor isoleren van de gevels.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor bouwen van een tuinhuis en fietsenstalling.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord tot intrekking van het genomen besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord tot intrekking van het genomen besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het plaatsen van ondergrondse leidingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling voor leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling voor leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vrijstelling voor leegstandsbelasting.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het kohier in het kader van de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen uitvoerbaar.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt het vervolledigde kohier goed met betrekking tot de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbons goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

De organisatie van Hove Feest op zondag 7 juli 2024 werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda's en verslagen van de adviesraden.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen consolideert het arbeidsongeval.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen consolideert het arbeidsongeval.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelt stagiairs aan.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Aanpassing materiële missing werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelt Eefje Verschoren, meewerkend diensthoofd burgerzaken, aan als gemeentelijke coördinator voor de organisatie van de verkiezingen in onze gemeente in 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024