Gemeente Hove

Zitting van maandag 23 augustus 2021

Om 14:46

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

CBS - Notulen 9 augustus 2021 - goedkeuring

Korte omschrijving

CBS - Notulen 9 augustus 2021 - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Agenda en verslagen adviesraden

Korte omschrijving

Agenda en verslagen adviesraden - aktename

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Kantmelding intrekking besluit - kennisgeving

Korte omschrijving

Kantmelding intrekking besluit - kennisgeving

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een weigering af te leveren voor het bouwen van een garage/tuinhuis na afbraak van de bestaande constructie.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een weigering af voor het bouwen van een garage/tuinhuis na afbraak van de bestaande constructie.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het uitbreiden van de woning.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een (voorwaardelijke) omgevingsvergunning af voor het uitbreiden van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

OMV_Lintsesteenweg 697

Korte omschrijving

OMV_Lintesteenweg 697

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het isoleren van de woning.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het isoleren van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het aanleggen van een waterdoorlatende oprit.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een (voorwaardelijke) omgevingsvergunning af voor

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het uitbreiden van de woning

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het uitbreiden van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het omvormen van café naar detailhandel.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een (voorwaardelijke) omgevingsvergunning af voor

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het verbouwen van de woning.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het verbouwen van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor  het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning en aanpassen van het dakvlak.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een (voorwaardelijke) omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning en aanpassen van het dakvlak.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning af te leveren voor het rooien van 2 paardenkastanjes.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het rooien van 2 paardenkastanjes.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning af te leveren voor het rooien van een paardenkastanje

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het rooien van een paardenkastanje.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Ook in 2021 neemt het gemeentebestuur deel aan de autoluwe zondag op 19 september. Hiervoor zullen verschillende zones in de gemeente autoluw gemaakt worden. Hiervoor dient een tijdelijke verkeersverordening opgemaakt te worden.

Korte omschrijving

De gemeente Hove neemt deel aan de autoluwe zondag 19.09.2021. Hiervoor dienst een tijdelijke verkeersverordening goedgekeurd te worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Premieaanvraag groendak - Filip Verdurme

Korte omschrijving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de premieaanvraag voor een groendak van meneer Filip Verdurme goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Leegstandsregister - Vrijstelling - 2021/26

Korte omschrijving

Leegstandsregister - Vrijstelling - 2021/26

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Leegstandsregister - Vrijstelling - 2021/29

Korte omschrijving

Leegstandsregister - Vrijstelling - 2021/29

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Leegstandsregister - Vrijstelling - 2021/36

Korte omschrijving

Leegstandsregister - Vrijstelling - 2021/36

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Leegstandsregister - Vrijstelling - 2021/38

Korte omschrijving

Leegstandsregister - Vrijstelling - 2021/38

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Noodhulp - Overstromingen België

Korte omschrijving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de uitbetaling van noodhulpsubsidies na de overstromingen in België goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Bestelbons

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Programmatie Da Capo 2021 - Trio con brio en de One mon band donderdag 16 september 2021

Korte omschrijving

Programmatie Da Capo 2021 - Trio con brio en de one mon band donderdag 16 september 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Programmatie Da Capo 2021 - Ed Kooyman met juffra toertjes en heel den hanneksnest - 50 jaar Ed 50 jaar Pret donderdag 21 oktober 2021

Korte omschrijving

Programmatie Da Capo 2021 - Ed Kooyman met juffra toertjes en heel den hanneksnest - 50 jaar Ed 50 jaar Pret donderdag 21 oktober 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Programmatie Da Capo 2021 - Theater Paljas - De ziekenkas -  zondag 24 oktober 2021

Korte omschrijving

Programmatie Da Capo 2021 - Theater Paljas - De ziekenkas -  zondag 24 oktober 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Programmatie Da Capo 2021 - Franklin - Ode to Aretha  - donderdag 09 december 2021

Korte omschrijving

Programmatie Da Capo 2021- Franklin - Ode to Aretha  - donderdag 09 december 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Peer de Garde Reuzententoonstelling 10/10/2021 Streekvereniging Zuidrand

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Programmatie Da Capo Wapenstilstand: Oorlogsstemmen door Guy Verlinden op 11 november 2021

Korte omschrijving

Programmatie Da Capo Wapenstilstand: Oorlogsstemmen door Guy Verlinden op 11 november 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Pop up Zomerbar Staircase 2021 - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Zuidrand - project Belpop Bonanza

Korte omschrijving

Aan de raad wordt gevraagd het beleidsplan cultureel erfgoed 2021-2026 van de Streekvereniging Zuidrand goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Hernieuwing printer- en kopieerpark: aanpassing offerte

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de vernieuwing van het kopiër- en printerpark

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, vernieuwing speelplaats

Korte omschrijving

Het CBS keurde de investeringen voor de speelplaats goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS - schooljaar 2021-2022, aanstelling van een toezichter middag en naschoolse opvang kleuters A. Rodenbach

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring voor de tijdelijke aanstelling van een toezichter middag en naschoolse opvang kleuters A. Rodenbach voor het schooljaar 2021-2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Sectoraal akkoord 9 juni 2021 - financiële weerslag

Korte omschrijving

Kennis wordt genomen van de maatregelen die opgenomen zijn in het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 en de simulatie van de financiële weerslag die deze maatregelen voor opname in de meerjarenplanning.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Rechtspositieregeling - aanpassing

Korte omschrijving

Voorlopige goedkeuring voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Cel vrije tijd speelpleinwerking - aanstelling jobstudent augustus 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde een jobstudent administratief medewerker C1 vrije tijd speelpleinwerking aan in augustus 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Cel welzijn, BKO - aanvaarding ontslag contractueel begeleider BKO C1-C2, 25.00/38.00 (vervangingsovereenkomsten)

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardde het ontslag van een begeleider BKO C1-C2, 25.00/38.00, met vervangingsovereenkomsten.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Cel welzijn, BKO - tijdelijke contractuele aanstelling van een begeleider BKO voor 19.00/38.00, startbaanovereenkomst

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de tijdelijke aanstelling goed van een begeleider BKO voor 19.00/38.00, met startbaanovereenkomst.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Cel welzijn, BKO - aanstelling vrijwilligers 20-jarig bestaan BKO op 30 augustus 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanstelling goed van vrijwilligers voor het 20-jarig bestaan van BKO op 30 augustus 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Cel welzijn, BKO - aanstelling vrijwilliger, 24-25-26 augustus 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanstelling goed van een vrijwilliger buitenschoolse kinderopvang, 24-25-26 augustus 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Validatie dienstcharters flex- en thuiswerk

Korte omschrijving

Validatie dienstspecifiek charter van een aantal diensten als bijlage bij het charter flex- en thuiswerk.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

GEM - Gebruik van het eigen motorvoertuig of de eigen fiets in het belang van de dienst door de leden van lokaal bestuur Hove 2021, aanpassing

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring tot de aanpassing van het gebruik van het eigen motorvoertuig of de eigen fiets in het belang van de dienst door de leden van lokaal bestuur Hove in 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Afdeling Ruimte - tijdelijke bijkomende aanstelling deskundige milieu B1-B3

Korte omschrijving

Tijdelijke bijkomende aanstelling deskundige milieu B1-B3 naar een dienstprestatie van 30.40/38.00 en dit voor een periode van zes maanden.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Externe ondersteuning dienst omgeving

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021