Gemeente Hove

Zitting van maandag 30 augustus 2021

Om 14:10

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

CBS - Notulen 23 augustus 2021 -  goedkeuring

Korte omschrijving

CBS - Notulen 23 augustus 2021 -  goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Agenda en verslagen adviesraden

Korte omschrijving

Agenda en verslagen adviesraden - aktename

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

AO zonder blijvende restletsels - goedkeuring

Korte omschrijving

AO zonder blijvende restletsels - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het verbouwen van de woning.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het verbouwen van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een voorwaardelijke omgevingsvergunning af te leveren voor het heraanleggen van de voortuin.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het heraanleggen van de voortuin.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het aanleggen van een fietsenstalling.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het aanleggen van een fietsenstalling.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

OMV - Lijst meldingen

Korte omschrijving

OMV - Lijst meldingen

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Voorzien gsm-toestel voor milieu- en duurzaamheidsambtenaar

Korte omschrijving

Er wordt een gsm aangekocht.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aankoop mobiel conferentiesysteem

Korte omschrijving

Aankoop mobiel conferentiesysteem te gebruiken op diverse locaties

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aankoop materialen openbare werken betonmaterialen (2022 (-2025) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Korte omschrijving

Het bestek met nr. 2022-001 en de raming voor de opdracht “Aankoop materialen openbare werken betonmaterialen (2022 (-2025)”, opgesteld door de Aankoopdienst worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Reinigen ruiten gebouwen Lokaal Bestuur en AGB Hove 2022 (- 2025) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Korte omschrijving

Het bestek Reinigen ruiten gebouwen lokaal bestuur en AGB Hove 2022 (- 2025) wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aankoop en onderhoud van werkkledij en werkschoenen voor personeel uitvoerende diensten en poetspersoneel 2020 (-2023) - Verlenging 2 (Aankoop en onderhoud van werkkledij en werkschoenen voor personeel uitvoerende diensten en poetspersoneel 2022)) - gunning

Korte omschrijving

De opdracht “Aankoop en onderhoud van werkkledij en werkschoenen voor personeel uitvoerende diensten en poetspersoneel 2020 (-2023) - Verlenging 2 (Aankoop en onderhoud van werkkledij en werkschoenen voor personeel uitvoerende diensten en poetspersoneel 2022)” wordt gegund aan dezelfde leverancier.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Bibliotheek - aankoop collectie dienstjaren 2020-2023 – Perceel 1 Verlenging 2 (Collectie Nederlandstalige boeken voor volwassenen en jeugd, informatieve werken en romans 2022) - gunning

Korte omschrijving

De opdracht “Bibliotheek - aankoop collectie dienstjaren 2020-2023 - Verlenging 2 (Collectie Nederlandstalige boeken voor volwassenen en jeugd, informatieve werken en romans )” wordt gegund aan dezelfde leverancier.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Bibliotheek - aankoop collectie dienstjaren 2020-2023 – Perceel 1 Verlenging 2 (Collectie Nederlandstalige boeken voor volwassenen en jeugd, informatieve werken en romans 2022) - gunning

Korte omschrijving

De opdracht “Bibliotheek - aankoop collectie dienstjaren 2020-2023 - Verlenging 2 (Collectie Vlaamse en Nederlandstalige strips voor volwassenen en jeugd)” wordt gegund aan dezelfde leverancier.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Bibliotheek - aankoop collectie dienstjaren 2020-2023 - Verlenging 2 perceel 3 (Collectie DVD's (ondertitelde speelfilms en reeksen)2022) - gunning

Korte omschrijving

De opdracht “Bibliotheek - aankoop collectie dienstjaren 2020-2023 - Verlenging 2 (Collectie DVD's (ondertitelde speelfilms en reeksen))” wordt gegund aan dezelfde leverancier.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aankoop materialen openbare werken 2019 - verlenging 3 aankoop materialen openbare werken 2022 - gunning

Korte omschrijving

De opdracht “Aankoop materialen openbare werken 2019 - Verlenging 3 (Aankoop materialen openbare werken 2022)” wordt gegund aan dezelfde leverancier.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aankoop borstels voor veegmachines 2019 (verlenging 3 Aankoop borstels voor veegmachines 2022) - gunning

Korte omschrijving

De opdracht “Aankoop borstels voor veegmachines 2019 - Verlenging 3 (Aankoop borstels voor veegmachines 2022)” wordt gegund aan dezelfde leverancier.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Aankoop van verkeersborden 2019 - verlenging 3 aankoop verkeersborden 2022 - gunning

Korte omschrijving

De opdracht “Aankoop van verkeersborden 2019 - Verlenging 3 (Aankoop van verkeersborden 2022)” wordt gegund aan dezelfde leverancier.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Schilderen wegmarkeringen 2021 - Verlenging 1 (Schilderen wegmarkeringen 2022) - gunning

Korte omschrijving

De opdracht “Schilderen wegmarkeringen 2022 - Verlenging 1 (Schilderen wegmarkeringen 2021)” wordt gegund aan dezelfde aannemer.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Huren afvalcontainers 2020 - Verlenging 2 (Huur afvalcontainers 2022) - gunning

Korte omschrijving

De opdracht “Huren afvalcontainers 2020 - Verlenging 2 (Huur afvalcontainers 2022)” wordt gegund aan dezelfde dienstverlener.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Opvolgingsrapportering 2021 - 1e semester

Korte omschrijving

Opvolgingsrapportering 2021 - 1e semester

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Bestelbons

Korte omschrijving

De bestelbons worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Speelstraten autoluwe zondag 19/09

Korte omschrijving

Het college neemt kennis van de aangevraagde speelstraten op de autoluwe zondag

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Bibliotheek: sluiting naar aanleiding van nieuw bibliotheeksysteem Wise

Korte omschrijving

Bibliotheek: sluiting n.a.v. EBS

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Validatie dienstcharters flex- en thuiswerk

Korte omschrijving

Validatie dienstspecifiek charter van een aantal diensten als bijlage bij het charter flex- en thuiswerk.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Syndicaal onderhandelings- en overlegcomité - vaststelling dagorde vrijdag 10 september 2021

Korte omschrijving

De dagorde van het syndicaal onderhandelings- en overlegcomité van vrijdag 10 september 2021 werd vastgesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Afd. ruimte en cel veiligheid - pensioen contractueel technisch medewerker en noodplanambtenaar C1-C3 voor 38.00/38.00, miv 1 januari 2022

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardde het ontslag ingevolge pensionering van een contractueel technisch medewerker en noodplanambtenaar C1-C3 voor 38.00/38.00, met ophouding van werkprestaties met ingang van miv 1 januari 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, lagere school - schooljaar 21-22 - reaffectatie

Korte omschrijving

Het CBS keurde de reaffectatie goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht, TAO (3/24 & 9/36) - schooljaar 21-22

Korte omschrijving

het CBS keurde de verlofstelsels goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 2021-2022 - tijdelijke aanstelling

Korte omschrijving

het CBS keurde de tijdelijke aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, tijdelijke aanstelling administratief medewerker (2/36)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de tijdelijke aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling administratief medewerker (26/36)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, lagere school - schooljaar 21-22 - aanstelling tijdelijke leermeester orthodoxe godsdienst (4/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling leermeester katholieke godsdienst (4/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling leermeester katholieke godsdienst (4/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling zorgcoördinator (12/36)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling leerkracht (4/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling leerkracht (11/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling leerkracht (1/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling leerkracht (16/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling leerkracht en ICT-coördinator

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling als leerkracht lager onderwijs en zorgcoördinator (22/24 + 3/36)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling als leerkracht lager onderwijs en zorgcoördinator

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling als leermeester Lichamelijke Opvoeding (16/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling als kleuteronderwijzer (12/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling als kleuteronderwijzer (13/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 30 augustus 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, tijdelijke aanstelling administratief medewerker (12/36)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de tijdelijke aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021