Gemeente Hove

Zitting van maandag 12 juli 2021

Om 13:30

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

BIB Hove: Bibkwintet Verdeelsleutel voor de onkosten

Korte omschrijving

Bibkwintet Beheerscomité verdeelsleutel

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Punt bijlagen/links Aanpassing Statuten Bibkwintet 20210625.docx.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

BIB BIbkwintet: verslag Beheerscomité 25/06/2021 - kennisgeving

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Reden: bijlagen niet zichtbaar voor leden cbs

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cultuur - overeenkomst Zangkoor Sint-Laurentius 2021 - ondersteuning gemeentelijke activiteiten

Korte omschrijving

Cultuur - overeenkomst Zangkoor Sint-Laurentius 2021 - ondersteuning gemeentelijke activiteiten

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cultuur - overeenkomst Harmonieorkest 2021 - ondersteuning gemeentelijke activiteiten

Korte omschrijving

Cultuur - overeenkomst Harmonieorkest 2021 - ondersteuning gemeentelijke activiteiten

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

CBS - Notulen 5 juli 2021

Korte omschrijving

Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van maandag 5 juli 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Besluiten algemeen directeur - juni 2021

Korte omschrijving

Kennisname van de besluiten algemeen directeur op het vlak van personeelsaangelegenheden in het kader van het dagelijks personeelsbeheer tijdens de maand juni 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Aankoop GSM-abonnement - meewerkend ploegbaas groen

Korte omschrijving

Goedkeuring aankoop GSM-abonnement meewerkend ploegbaas groen.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, digisprong

Korte omschrijving

Het CBS keurde de digisprong goed

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Verlof voor Verminderde Prestaties 55+, VVP 55+ (4/24)

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht, TAO (2/36) - schooljaar 21-22

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht, TAO (15/24) - schooljaar 21-22

Korte omschrijving

het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Verlof voor Verminderde Prestaties 55+, VVP 55+ (4/24) - schooljaar 21-22

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Tijdelijke Andere Opdracht (12/24) - schooljaar 21-22

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Verlof voor Verminderde Prestaties, VVP (4/24) - schooljaar 21-22

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel VVP langdurig ziek wegens medische redenen (12/24) & TAO (8/24 lestijden) - schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

Het CBS keurde de verlofstelsels goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel zorgkrediet, zorg voor een kind tot 12 jaar (12/24) - schooljaar 2021-2022,

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed;

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Zorgkrediet, zorg voor een kind tot 12 jaar (4/24) & Verlof Verminderde Prestaties (4/24) - schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

Het CBS keurde de verlofstelsels goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel VVP (12/24) - schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel zorgkrediet, zorg voor een kind tot 12 jaar (7/36) & TAO (6/36) schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

Het CBS keurde de verlofstelsels goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Zorgkrediet, zorg voor een kind tot 12 jaar (4/24) - schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Zorgkrediet, Zorg voor een kind tot 12 jaar (4/24) - schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht, TAO (24/24) - schooljaar 21-22

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel loopbaanonderbreking ouderschapsverlof (4/24) - schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 20-21, ontslag (1/24) en mutatie (15/36)

Korte omschrijving

het CBS keurde het ontslag en de mutatie goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, verlofstelsel Afwezigheid Verminderde Prestaties (AVP) voor 12/36

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool - Verlofstelsel loopbaanonderbreking ouderschapsverlof (4/24) - schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

Het CBS keurde het verlofstelsel goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Bestelbons

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd akte te nemen van de ingediende melding voor het plaatsen van een overdekt terras en het renoveren van de gevels.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de ingediende melding voor het plaatsen van een overdekt terras en het renoveren van de gevels.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het verbouwen van de woning.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een omgevingsvergunning af te leveren voor het verbouwen van de woning.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen van de woning;

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van de omgevingsvergunning afgeleverd door de deputatie.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een omgevingsvergunning afgeleverd door de deputatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Homologatie zitmaaier Husqvarna P525D - verkrijgen nummerplaat

Korte omschrijving

Homologatie zitmaaier Husqvarna P525D voor verkrijgen nummerplaat

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

 

Aankoop 15x Pole Cone palen Lege Veldkantlaan

Korte omschrijving

Aankoop 15x Pole Cone palen Lege Veldkantlaan

 

 

 

Publicatiedatum: 14/07/2021