Gemeente Hove

Zitting van maandag 6 september 2021

Om 13:30

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

CBS - Notulen 30 augustus 2021 -  goedkeuring

Korte omschrijving

CBS - Notulen 30 augustus 2021 -  goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Ontwerp beleidsvisie sociaal wonen

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde het ontwerp van beleidsvisie sociaal wonen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van de deputatie.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Huren huisvuilcontainers Lokaal bestuur en AGB Hove 2022 (-2025) - lastvoorwaarden en gunningswijze

Korte omschrijving

Het bestek en de raming voor de opdracht “Huren huisvuilcontainers Lokaal bestuur en AGB Hove 2022 (-2025)”, opgesteld door de aankoopdienst worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Bodemonderzoek Sint Laureysplein 7

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Reden: dossier verder uit te werken: percentagegewijs berekenen op basis van eigendom + duidelijk aangeven historische vervuiling niet ten laste van bestuur + BIJLAGEN TOEVOEGEN

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Steunbrief Nationaal park Rivierenland

Korte omschrijving

Steunbrief Nationaal Park Rivierenland

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Bestelbons

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

FinnConnect - e-learning wegwijs in overheidsopdrachten

Korte omschrijving

Aankoop abonnement FinConnect e-learning overheidsopdrachten.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Verslag M-team

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het M-team.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Cel TUD Wegen - aanstelling van een technisch medewerker ongeschoold E1-E3 voor 38.00/38.00 ikv een startbaanovereenkomst.

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring voor de aanstelling van een technisch medewerker ongeschoold E1-E3 voor 38.00/38.00 in het kader van een startbaanovereenkomst.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, lagere school - schooljaar 21-22, aanstelling  leermeester protestantse godsdienst (2/24)

Korte omschrijving

het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 21-22, aanstelling kinderverzorgster (16/32)

Korte omschrijving

Het CBS keurde de aanstelling goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Cel onderwijs - aanstelling vrijwilliger gemachtigd opzichter - 2021

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanstelling goed van een vrijwilliger gemachtigd opzichter.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

GEVAP JOC - lid raad van bestuur

Korte omschrijving

De gemeenteraad dient een lid van de raad van bestuur van GEVAP JOC aan te duiden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Mandatarissen - Verhindering burgemeester

Korte omschrijving

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de verhindering van de burgemeester

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Addendum Zorg en Gezondheid (covid-19

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen legt het addendum bij de overeenkomst met het agentschap zorg en gezondheid in kader van contact- en bronopsporing voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Jaarrekening 2020 AGB - besluit gouverneur

Korte omschrijving

De gouverneur keurde de jaarrekening 2020 van het AGB goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst Zwerfkattenproject Lint - Hove

Korte omschrijving

Samenwerkingsovereenkomst Zwerfkattenproject Lint - Hove

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst Zwerfkat Wommelgem vzw

Korte omschrijving

Samenwerkingsovereenkomst Zwerfkat Wommelgem vzw

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Door het gemeentebestuur en het provinciebestuur werd een overeenkomst gemaakt met oog op de optimalisatie van de fietsostrade F1 en aansluitend ook de F16. In dit kaders heeft het provinciebestuur en het ontwerpbureau een voorstel uitgewerkt om een filter te plaatsen ter hoogte van de doorrit onder de spoorwegbrug.

Korte omschrijving

Door het gemeentebestuur en het provinciebestuur werd een overeenkomst gemaakt met oog op de optimalisatie van de fietsostrade F1 en aansluitend ook de F16. In dit kaders heeft het provinciebestuur en het ontwerpbureau een voorstel uitgewerkt om een filter te plaatsen ter hoogte van de doorrit onder de spoorwegbrug.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/09/2021