Gemeente Hove

Zitting van maandag 8 januari 2024

Om 13:30

In Raadzaal OCMW, Esdoorn 4A - 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbrengen van een kantmelding in de notulen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kent voor 2024 een jaarvergunning toe aan Light-Infra voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken met signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kent voor 2024 een jaarvergunning voor werken van de 6e categorie en signalisatie toe aan De Groote Gaston NV voor signalisatie bij uitvoering van wegmarkeringen volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kent voor 2024 een jaarvergunning toe aan Wyre voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken met signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kent voor 2024 een jaarvergunning toe aan Proximus voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken met signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kent voor 2024 een jaarvergunning toe aan Adelta (Waterlink) voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken met signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kent voor 2024 een jaarvergunning toe aan Fluvius voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken met signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kent voor 2024 een jaarvergunning toe aan Equans voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken met signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kent voor 2024 een jaarvergunning toe aan Jacops voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken met signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kent voor 2024 een jaarvergunning toe aan O.M.V. Natie voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken met signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen kent voor 2024 een jaarvergunning toe aan de technisch uitvoerende diensten van de gemeente Hove voor het uitvoeren van kleine onderhouds- en herstellingswerken met signalisatie volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen brengt advies uit bij een beroepsprocedure tegen een afgeleverde omgevingsvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een proefopstelling te plaatsen in de Wouwstraat en keurt daartoe een tijdelijke verkeersverordening goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbons goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Dienstverlening eindejaarsperiode 2024-2025 werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel tot inspiratieroute voor de volgende meerjarenplanning.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024