Gemeente Hove

Zitting van maandag 15 januari 2024

Om 14:32

In Raadzaal OCMW, Esdoorn 4A - 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor uitbreiden en verbouwen van een schoolgebouw (blok d), afbraak van overdekte speelplaatsen, verwijderen van containerklassen, verplaatsen van de fietsenstalling en aanpassen van de brandweg.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor verbouwen van de woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van een waarborg betaald bij een kapvergunning goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen klaart een aantal punten uit ter voorbereiding van de geplande nutswerken in de Onderwijsstraat.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college neemt kennis van het ontwerpbesluit voor agendering op de gemeenteraad over de ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform en de vernieuwing van het retributiereglement.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 betreffende de dakwerken van de oude werf goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt het overzicht van reservaties op de budgetten van 2024 goed op basis van de genomen beslissingen uit het verleden.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbons goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het kohier op de belasting aanplakborden uitvoerbaar.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen legt de samenwerkingsovereenkomst voor de toekenning van een nominatieve toelage voor VZW Jeugdig Centrum voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen actualiseert de samenstelling van de projectgroep gemeentehuis.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een grafconcessie voor 2 personen.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen verleent een grafconcessie voor 2 personen.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de Buitenspeeldag.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Een aanstelling werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de binnengekomen kandidaturen voor de vacante functie van diensthoofd openbare werken, mobiliteit en veiligheid A1a-A3a.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Goedkeuring stopzetting selectieprocedure boekhouder B1-B3.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Vacantverklaring, aanleg wervingsreserve, vaststelling kader en afspraken selectieprocedure en sourcing voor de functie van diensthoofd openbare werken, mobiliteit en veiligheid A1a-A3a, werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Vacantverklaring, aanleg wervingsreserve, vaststelling kader en afspraken selectieprocedure en sourcing voor de functie van boekhouder B1-B3, werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbrengen van een kantmelding in de notulen.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen deelt aan de voorzitter de agendapunten voor de volgende gemeenteraad mee.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 januari 2024

 

A. Zora Werkt - MJP - goedkeuring

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen legt de aanpassing van het meerjarenplan van Zora Werkt voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024