Gemeente Hove

Zitting van 30 januari 2024

Om 20:05

In Da Capo, Lintsesteenweg 1A 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige zitting goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van het BOA-decreet

 

 

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de toekenning van een nominatieve toelage voor VZW Jeugdig Centrum goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform goed en stelt een vernieuwd retributiereglement vast.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

A. Zora Werkt - MJP - goedkeuring

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan van Zora Werkt goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

 - Toegevoegd punt

Korte omschrijving

Raadslid F. Craen vraagt namens de fractie Hove Beweegt  om de opzet voor het uittesten van de verhuurzalen te verduidelijken.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

 - Toegevoegd punt

Korte omschrijving

Raadslid F. Craen vraagt namens de fractie Hove Beweegt of de gemeente initiatieven gaat ondernemen om zijn bewoners te informeren over de nieuwe regels van de verkiezingen 2024. Tevens vraagt hij ook of er een interactief moment komt en of er een specifieke inspanning komt naar de jonge stemmers, bvb. via de middelbare scholen.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

 - Toegevoegd punt

Korte omschrijving

Raadslid D. Vandendriessche vraagt namens de fractie Hove Beweegt of het college toelichting kan geven over de verschillende argumenten die voorliggen betreffende dit dossier.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

 - Toegevoegd punt

Korte omschrijving

Raadslid D. Vandendriessche vraagt namens de fractie Hove Beweegt naar de stand van zaken van de plannen voor de renovatie van het domein Weyninckhove en of er voor de renovatie nog steeds wordt samengewerkt met dezelfde ontwerpers?

 

 

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 januari 2024

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad bespreekt de mededelingen van de voorzitter.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/02/2024