Gemeente Hove

Zitting van 19 december 2023

Om 20:00

In Da Capo, Lintsesteenweg 1A 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige zitting goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de werkings- investeringsbijdrage voor Hulpverleningszone Rand voor 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de aangepaste werkings- en investeringsbijdragen aan PZ Hekla goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de werkings- en investeringsbijdrage aan HEKLA voor 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad neemt akte van het budget van de kerkfrabriek O.L.V. Geboorte.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de lening gemeente / AGB voor de geplande investeringen 2023 goed

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de aanpassing meerjarenplan 2023 & vaststelling kredieten 2024 van het AGB goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad stelt de aanpassing meerjarenplan 12/2023 & vaststelling kredieten 2024 vast.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt een wijziging van de statuten van de GEVAPV JOC Hove vzw goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van het gemeentelijk verzelfstandigd agentschap JOC Hove vzw, geeft goedkeuring aan het budgetvoorstel 2024 en geeft instructies mee aan de gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad duidt de afgevaardigden voor de algemene vergadering van Poolstok aan.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt het gebruik van het leerplan 'Leer Lokaal' in de A. Rodenbachschool goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de bedragen van de uitstappen voor januari tot juni 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 19 december 2023

 

 

Korte omschrijving

De gemeenteraad bespreekt de mededelingen van de voorzitter.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2023