Gemeente Hove

Zitting van 29 juni 2021

Om 20:00

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

B. Notulen gemeenteraad 1 juni 2021

Korte omschrijving

Notulen gemeenteraad 1 juni 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

B. Zittingsverslag  algemeen directeur gemeenteraad 1 juni 2021

Korte omschrijving

Zittingsverslag algemeen directeur gemeenteraad 1 juni 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Grondafstand - Jos Coveliersstraat 24

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de grondoverdracht goed van een perceel grond gelegen te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat 24.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Beekhof - Zaak van de wegen

Korte omschrijving

De gemeenteraad neemt een besluit over de zaak van de wegen inzake dossier Beekhof.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

Aanpassing snelheidsregime op  omvorming zone 70km/u naar zone 50 km/u op het gedeelte Lintsesteenweg .

Korte omschrijving

Met oog op het verhogen van de veiligheid op de Lintsesteenweg wordt de maximum snelheid verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Invoering Fietsstraten

Korte omschrijving

Door het invoeren van het regime Fietsstraat op verschillende gemeentewegen in de gemeente wil de gemeente de veiligheid van de fietsers verbeteren. Fietstraten worden ingericht op de Fietsostrate F1 en F16, in verschillende schoolomgevingen en belangrijke fietsroutes waar geen fietspaden zijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Jan Frans Gellyncklaan – riolering en bovenbouw - lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Jozef Lambrechtslei – aanleg riolering en bovenbouw – lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Lokaal bestuur - Jaarrekening 2020

Korte omschrijving

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk deel van de jaarrekening 2020 vast, keurt het OCMW deel van de jaarrekening 2020 goed, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. GEVAPV JOC Hove - AV 1.7.2021 Jaarrekening 2020

Korte omschrijving

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van het gemeentelijk verzelfstandigd agentschap JOC Hove vzw, geeft goedkeuring aan de jaarrekening 2020 en geeft instructies mee aan de gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. GEVAPV JOC Hove - Algemene vergadering 1.7.2021 - Budget 2021

Korte omschrijving

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van het gemeentelijk verzelfstandigd agentschap JOC Hove vzw, geeft goedkeuring aan het budgetvoorstel 2021 en geeft instructies mee aan de gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 2021-2022, schoolreglement

Korte omschrijving

De gemeenteraad stelt gewijzigde schoolreglement vast.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 2021-2022, arbeidsreglement

Korte omschrijving

De gemeenteraad stelt het gewijzigde arbeidsreglement vast.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Cel Onderwijs, SG uitstap GBS Lint

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de uitstap van GBS Lint goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 2021-2022, personeelsformatie

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de personeelsformatie goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Cel Onderwijs DKO - Personeelsformatie, Schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de personeelsformatie van de gemeentelijke kunstacademie voor het schooljaar 2021-2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

B. Cel Onderwijs, GBS, schooljaar 2021-2022, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen

Korte omschrijving

De gemeenteraad keurt de vrije en pedagogische studiedagen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

B. Cel Onderwijs, DKO - vakantie- en verlofregeling, schooljaar 2021-2022

Korte omschrijving

De gemeenteraad gaf goedkeuring aan de vakantie- en verlofdagen voor de gemeentelijke kunstacademie voor het schooljaar 2021-2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

B. Kerkfabriek O.L.V.- Geboorte - rekening 2020

Korte omschrijving

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening 2020 van de kerkfabriek O.L.V.-Geboorte.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

B. Aanwijzing omgevingsambtenaar

Korte omschrijving

Bekrachtiging van het besluit van de algemeen directeur inzake de aanwijzing van een omgevingsambtenaar.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Dringende vragen van de raadsleden

Korte omschrijving

Dringende vragen van de raadsleden

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2021