Gemeente Hove

Zitting van dinsdag 29 juni 2021

Om 20:02

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

B. Goedkeuring notulen Raad van Maatschappelijk Welzijn 1 juni 2021

Korte omschrijving

Goedkeuring notulen Raad van Maatschappelijk Welzijn 1 juni 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

B. Goedkeuring van het zittingsverslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 1 juni 2021

Korte omschrijving

Goedkeuring zittingsverslag 1 juni 2021

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Lokaal bestuur - Jaarrekening 2020

Korte omschrijving

De raad voor maatschappelijke welzijn stelt het OCMW deel van de jaarrekening 2020 vast.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Project Kievitslaan: oproep kandidaten voor realisatie woningen volgens coöperatief model aan de Kievitslaan

Korte omschrijving

De OCMW raad keurt de oproep tot kandidaten voor realisatie woningen volgens coöperatief model goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 juni 2021

 

A. Dringende vragen van de raadsleden

Korte omschrijving

Dringende vragen van de raadsleden

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021