Gemeente Hove

Zitting van maandag 23 augustus 2021

Om 14:40

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Notulen Vast Bureau 9 augustus 2021 - goedkeuring

Korte omschrijving

Notulen Vast Bureau 9 augustus 2021 - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Rechtspositieregeling - aanpassing

Korte omschrijving

Voorlopige goedkeuring voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Sectoraal akkoord 9 juni 2021 - financiële weerslag

Korte omschrijving

Kennis wordt genomen van de maatregelen die opgenomen zijn in het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 en de simulatie van de financiële weerslag die deze maatregelen voor opname in de meerjarenplanning.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 augustus 2021

 

Validatie dienstcharters flex- en thuiswerk

Korte omschrijving

Validatie dienstspecifiek charter van een aantal diensten als bijlage bij het charter flex- en thuiswerk.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021