Gemeente Hove

Zitting van woensdag 27 december 2023

Om 09:05

In Raadzaal OCMW, Esdoorn 4A - 2540 Hove

 

Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

De opdracht “Reinigen ruiten gebouwen Lokaal Bestuur en AGB Hove 2022 (- 2025) - Verlenging 2 (Reinigen ruiten 2024)” wordt gegund aan dezelfde aannemer.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het vest bureau keurde de belangrijkste verwachtingen goed m.b.t. het "project Kievitslaan" in samenwerking met Wooncoop, die in de erfpachtovereenkomst zullen worden opgenomen. .

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het vast bureau neemt kennis van de vorderingen die oninbaar werden geboekt.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het vast bureau gaat over tot visering en uitvoerbaarverklaring van dwangbevelen.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Een aanstelling werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Een aanstelling werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Een aanstelling werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Aanstelling werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

De aanleg van een wervingsreserve werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 27 december 2023

 

Korte omschrijving

Het vast bureau delegeert de bepaling van de datum van indiensttreding en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten aan de algemeen directeur.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/12/2023