Gemeente Hove

Zitting van maandag 6 september 2021

Om 16:00

In

 

Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Notulen Vast Bureau 30 augustus 2021 - goedkeuring

Korte omschrijving

Notulen Vast Bureau 30 augustus 2021 - goedkeuring

 

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Uitbreiding LOI

Korte omschrijving

Het vast bureau vraagt aan de voorzitter van de OCMW-raad een agendapunt m.b.t. uitbreiding LOI goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Huisvesting in het kader van  hervestigingsprogramma

Korte omschrijving

Het vast bureau vraagt de voorzitter van de OCMW-raad een agendapunt te agenderen over de huisvesting in het kader van het hervestingsprogramma.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 06 september 2021

 

Verslag M-team

Korte omschrijving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het M-team.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021